През 2012 г. Голямата камара на Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови решението си по делото Станев срещу България. 

Десет години по-късно: Общите мерки по решението на Европейският съд по правата на човека по делото Станев срещу България все още не са изпълнени.

Група от международни неправителствени организации за защита на човешките права, сред които фондация Validity – Будапеща, Български Хелзинкски комитет, БАПЧ – Български адвокати за човешки права, Фондация „Кера” и Независима експертна мрежа НИЕ, внесе съвместно становище пред Комитета на министрите на Европа.

Становището критикува детайлно изпълнението на съдебните решения по групата дела „Станев срещу България“ в връзка с Правило №9 (2) от Правилника на Комитета на министрите за прегледа на изпълнението на решенията.

Тук ви предлагаме пълния текст на становището (на английски), а цялата статия в Маргиналия.бг