Доклад “Деинституционализация и живот в общността в България – една триизмерна илюзия”

На 27-ми септември 2022 г. се проведе уебинар за представяне на доклада “Деинституционализация и живот в общостта в България – една триизмерна илюзия”. Фокусът му е дълбоко проблематичния процес на деинституционализация на възрастни и деца с увреждания в България. Участници в уебинара бяха Амалия Гамио, Митко Николов, Надежда Денева и Анхарад Бекет.

Прочети още

Настаняването на деца с увреждания в институции от всякакъв тип е дискриминация

Сигнал на Независима Експертна мрежа НИЕ до КЗД за нарушено право на равно третиране на деца с увреждания

През 2021 г. Адвокатите от Независима експертна мрежа НИЕ (към онзи момент- неформална мрежа, а сега – регистрирано Сдружение със същото име) депозирахме пред КЗД сигнал, в който твърдим дискриминация по признак увреждане и социално положение спрямо на децата с увреждания, настанени в Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД).

Макар и обемен, сигналът ни е по съществото си ясен: единствените деца, за които се позволява настаняване в институция са децата с тежки увреждания.

Прочети още

Насоки за Деинституционализация

Много често си мислим какво може да направим, за да променим ситуацията, политиките, живота на хората с увреждания към по-добро, и до скоро не можехме да си представим, че ще имаме реална възможност да го направим. Сега ни се дава тази възможност и се надявам да се възползваме в максимална степен. За какво става въпрос?

Прочети още

Провалът на българските власти в опита им за премахването на институциите и създаване на условия за самостоятелно упражняване на права за хора с увреждания

През 2012 г. Голямата камара на Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови решението си по делото Станев срещу България. 

Десет години по-късно: Общите мерки по решението на Европейският съд по правата на човека по делото Станев срещу България все още не са изпълнени.

Група от международни неправителствени организации за защита на човешките права, сред които фондация Validity – Будапеща, Български Хелзинкски комитет, БАПЧ – Български адвокати за човешки права, Фондация „Кера” и Независима експертна мрежа НИЕ, внесе съвместно становище пред Комитета на министрите на Европа.

Прочети още

Становище на „Независима експертна мрежа – НИЕ“ относно социалната политика в Република България, касаеща хората с увреждания

„Независима експертна мрежа – НИЕ“ е общност от професионалисти, работещи в сферата на защитата на правата на човека. „НИЕ“ сме юристи (адвокати), социални работници, психолози и застъпници, обединени от каузата за достоен живот, равнопоставеност и пълно включване в обществото на хората в неравностойно положение, включително хората с увреждания. Експертите от Мрежата „НИЕ“ действат активно за изпълнението на целите ѝ, като водят съдебни дела, провеждат обучения и семинари, предлагат консултации, проучвания, изготвят становища и публикации, с цел промяна на законодателството и правоприлагането в светлината на международните правни регулации като ЕКПЧОС, КПХУ, КПД и др.

Прочети още

Настройки за поверителност
Ние използваме "бисквитки", за да подобрим Вашето преживяване, докато използвате нашия уебсайт. Ако използвате нашите Услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Ние също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете своето съгласие по-долу, за да разрешите такива вграждания на трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за поверителност
Youtube
Съгласие за показване на съдържание от - Youtube
Vimeo
Съгласие за показване на съдържание от - Vimeo
Google Maps
Съгласие за показване на съдържание от - Google