Защита на Човешките права и Борба за Справедливост – приключване на делото на “Далия”

Всеки ден се сблъскваме със случаи на нарушения на човешките права, които изискват нашата внимателност и ангажираност. Днес искаме да ви разкажем за един такъв случай, който започна с борба за справедливост и се надяваме да завърши със знак за надежда. Случаят на Далия (името е променено, за да запазим нейната анонимност) е пример за това как упоритостта и подкрепата на юристи и застъпници за правата на човека могат да променят живота на един човек и чрез споделяне на историята да се опита да повлияе на цялата общност.

Прочети още

Нови промени в Закона за защита от домашното насилие

От 1 януари 2024 г. влизат в сила промени в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), касаещи хората с увреждания. Съгласно новите правила, право да подадат молба за защита до съда вече ще имат и хората, поставени под пълно запрещение.

Освен това, когато пострадалият от домашно насилие човек се намира в безпомощно състояние в резултат на тежко увреждане, заболяване или старост, или е поставен под запрещение, молбата за защита ще може да бъде подадена и от съответния директор на дирекция „Социално подпомагане“. Законът предвижда още, че когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, производството може да се образува и по искане на прокурора.

Прочети още

Изследователски доклад за пречките пред хората с интелектуални и/или психосоциални увреждания в системата на наказателното правосъдие в България

Докладът е част от проекта „Включване и достъп до правосъдие за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания“ (ENABLE – 101056701 – JUST-2021-JACC). Този проект има за цел насърчаването на достъпа до правосъдие и по-справедливи наказателни производства за обвиняеми с интелектуални и/или психосоциални увреждания в осем държави от Европейския съюз.

Прочети още

Комитетът по правата на човека осъди България за сериозни нарушения на правата на човека в институции за лица с увреждания

На 15-ти март 2023 г. Комитетът на ООН по правата на човека (КПЧ) прие Решение във връзка с Комуникация № 3171/2018, изготвено от адвокати от „Независима експертна мрежа – НИЕ“ и фондация „Валидити“, и се отнася до случая с г-жа Лазарова, жена с психосоциални увреждания.

Г-жа Лазарова прекарва 8 години и половина в резидентна институция за хора с психосоцални увреждания в унизителни условия, които са включвали физическо насилие, липса на подходяща грижа, недостатъчно хранене и облекло, както и принудително прилагане на силни лекарства. След последния случай, при който е била оставена без надзор след прием на успокоителни лекарства, тя е намерена мъртва в гора, на 20 км. от институцията.

Прочети още

Покана за провеждане на Общо събрание

Уважаеми членове и приятели,

Управителният съвет на сдружение „Независима Експертна Мрежа – НИЕ“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 25.05.2023 г. от 17:00 часа в офиса на сдружението на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 20, ет. 2 при следния дневен ред:

Прочети още

НИЕ със сигнал до прокуратурата по повод тормоза на дете със специални потребности

На 07.04.2023 г. “Независима Експертна Мрежа – НИЕ”, представлявана от адвокат Стоян Мадин входира сигнал до Окръжна прокуратура – Пловдив във връзка с излъчено в медиите видео. На кадрите се вижда младеж със специални образователни потребности, който е воден на каишка и заставян да изпълнява команди като куче и за когото се твърди, че е участвал в действията не по своя воля.

Прочети още

Ще се осмелите ли да говорите за проблемите на хората с увреждания по същество? – Призив за разговор

На 2 април 2023 г. са поредните парламентарни избори, пред които е изправена България. В тази връзка, ние от Сдружение „Независима експертна мрежа – НИЕ“, обединение на професионалисти – адвокати, социални работници и психолози, работещи в сферата на утвърждаването и защитата на правата на хората с увреждания, решихме да се обърнем към кандидатите за народни представители с покана за дебат на проблемите, които стоят пред хората с увреждания.

Прочети още

Информация за становището на НПО-та във връзка с изпълнението на решението Станев срещу България

През 2012 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение, с което осъди България заради унизителните и нечовешки условия, в които е бил принуден да живее човек, настанен в институция. Задържането му беше определено като лишаване от свобода, тъй като той не е имал никакви средства да се защити и настаняването е само по социални причини. Беше постановено, че е нарушено и правото му на справедлив съдебен процес. Решението, по делото, известно като „Станев срещу България” предвиди конкретни мерки, свързани с жалбоподателя, в частност, изплащане на обезщетение. Заедно с това, бяха постановени и общи мерки, които най-общо казано, задължават държавата да предприеме мерки, които да не допуснат нарушения, като тези допуснати срещу Станев, спрямо който и да е другиго.

Прочети още

Доклад “Гласове за правосъдие: Хората с увреждания в България, станали жертви на престъпления”

На 21.10.2022 г., по време на конференция в София, беше представен докладът „Гласове за правосъдие. Хората с увреждания в България, станали жертви на престъпление”.

Докладът е създаден по проект „Гласове за правосъдие”, който се фокусира върху правата и опита на хора с увреждания, станали жертви на престъпление, и техният достъп до правосъдие. Това е проект, съфинансиран от ЕС, изпълняван в 7 държави, с провеждане на изследвания на национално ниво, идентифициране на обещаващи практики, създаване на практически полезни инструменти за професионалисти и жертви в системата на наказателното правосъдие, както и подкрепящ международните стандарти в защита правата на хората с увреждания, които са жертви на престъпление. Проектът обръща внимание по-специално на задълженията, определени в Директивата на ЕС за правата на жертвите на престъпление (Victims’ Rights Directive 2012/29/EU) и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Прочети още

Деинституционализация и живот в общността в България
Една триизмерна илюзия

На 27-ми септември 2022 г. се проведе уебинар за представяне на доклада “Деинституционализация и живот в общността в България – една триизмерна илюзия”. Фокусът му е дълбоко проблематичния процес на деинституционализация на възрастни и деца с увреждания в България. Участници в уебинара бяха Амалия Гамио, Надежда Денева, Митко Николов и Анхарад Бекет.

В основата си, този доклад беше съставен от Надежда Денева – бивш социален работник, а сега независим консултант. Голяма част от информацията, отнасяща се до деинституционализацията (ДИ) и груповите домове е базирана на нейния собствен професионален опит и знания. Другите сътрудници, които имат принос към този доклад са: Анета Генова Мирчева, Стивън Алън, Ан Кембъл, Шандор Гурбай и Палик Таслакиан.

Прочети още

Настройки за поверителност
Ние използваме "бисквитки", за да подобрим Вашето преживяване, докато използвате нашия уебсайт. Ако използвате нашите Услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Ние също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете своето съгласие по-долу, за да разрешите такива вграждания на трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за поверителност
Youtube
Съгласие за показване на съдържание от - Youtube
Vimeo
Съгласие за показване на съдържание от - Vimeo
Google Maps
Съгласие за показване на съдържание от - Google