С радост обявяваме нашето участие в проекта EU Funds for Fundamental Rights – #FURI! Тази инициатива обединява организации от цяла Европа, за да се справим с нарушенията и да укрепим защитата на основните права.

Проектът

Фондовете на ЕС имат задължение да спазват законовите изисквания, по-специално на Хартата на основните права. И все пак през последните години неправителствени организации са разкрили няколко проекта за фондове на ЕС, при които основните права на сегрегирани групи (роми, хора с увреждания, мигрант и т.н.) са нарушени, като това включва дискриминационно третиране, образователна и жилищна сегрегация, институционализация на хора с увреждания и др. Нарушенията се отнасят до Хартата, но и други инструменти за основни права, като например Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Проектът има за цел да засили капацитета на съответните заинтересовани страни на ЕС и на национално ниво (6 държави -членки, а именно България, Чехия, Унгария Гърция, Полша, Румъния) за: повишаване на осведомеността относно приложимостта на Хартата във финансирането на ЕС, следи прилагането на Харта в финансиранията направени от ЕС, гарантирайте спазването на финансирането на ЕС с Хартата.

Цели

 1. Повишаване на осведомеността за Хартата на основните права и нейното прилагане към финансирането от ЕС.

 2. Наблюдение на прилагането на тези права и гарантиране на съответствието с финансирането от ЕС.

 3. Укрепване на способностите на заинтересованите страни на всички нива да идентифицират и да се справят с нарушенията ефективно.

За постигането на тези цели ще бъдат изпълнение следните дейности

 • Събиране и анализ на случаи на предполагаеми нарушения на права от финансирани проекти, които засягат (или не засягат) директно групи изключени от обществото.

 • Развитие на капацитета на органи да се справят с нарушения чрез активности за застъпничество, защита и правни средства.

 • Разпространение на резултатите от проучванията и анализите чрез организиране на комуникационни дейности за информиране на широката общественост и съответните органи.

Резултати

 • Проведени количествени и качествени изследвания за идентифициране на основни нарушения на правата във фондовете на ЕС.

 • Разработени 6 доклада въз основа на резултатите от консултационните семинари и изследвания.

 • Организирани семинари за изграждане на капацитет и консултации с НПО и експерти, за да идентифицират проекти за нарушаване на основните права.

Продължителност на проекта

24 месеца

Партньори в консорциума

 • Elliniko Symvoulio Gai Tous Prosfyges (Greece)

 • Bridge EU (Belgium)

 • Awen Amenca ZS (Czechia)

 • European Network on Independent Living (Belgium)

 • Stowarzyszenie Instytut Niezaleznego Zycia (Poland)

 • Fundatia Policy Center for Roma and Minorities (Romania)

 • Validity Alapitvany – Kozpont a Mentalis Serylek Jogaiert (Hungary)

 • Partners for Democratic Change Hungary Partners Hunhary Alapitavany (Hungary)

Пълно наименование на проекта

EU Funds for Fundamental Rights

Настройки за поверителност
Ние използваме "бисквитки", за да подобрим Вашето преживяване, докато използвате нашия уебсайт. Ако използвате нашите Услуги чрез браузър, можете да ограничите, блокирате или премахнете бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Ние също така използваме съдържание и скриптове от трети страни, които могат да използват технологии за проследяване. Можете избирателно да дадете своето съгласие по-долу, за да разрешите такива вграждания на трети страни. За пълна информация относно бисквитките, които използваме, данните, които събираме и как ги обработваме, моля, проверете нашите Политика за поверителност
Youtube
Съгласие за показване на съдържание от - Youtube
Vimeo
Съгласие за показване на съдържание от - Vimeo
Google Maps
Съгласие за показване на съдържание от - Google