На 15-ти март 2023 г. Комитетът на ООН по правата на човека (КПЧ) прие Решение във връзка с Комуникация № 3171/2018, изготвено от адвокати от „Независима експертна мрежа – НИЕ“ и фондация „Валидити“, и се отнася до случая с г-жа Лазарова, жена с психосоциални увреждания.

Г-жа Лазарова прекарва 8 години и половина в резидентна институция за хора с психосоцални увреждания в унизителни условия, които са включвали физическо насилие, липса на подходяща грижа, недостатъчно хранене и облекло, както и принудително прилагане на силни лекарства. След последния случай, при който е била оставена без надзор след прием на успокоителни лекарства, тя е намерена мъртва в гора, на 20 км. от институцията.

КПЧ заключи, че България не е успяла да защити г-жа Лазарова и тя губи живота си като пряко следствие на ужасяващите условия на живот в институцията.

Комитетът призова България да предостави компенсация, както и да гарантира, че подобни нарушения на правата на човека няма да се повтарят в бъдеще. Решението на ООН призова България да спази задълженията си по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания:

  • официално да се извини на оцелелите от институционализация;
  • да предостави компенсация на оцелелите в институциите;
  • да осигури реституция, хабилитация и рехабилитация на оцелелите в институции;
  • да се гарантира, че няма да има повторение на подобни случаи;
  • да включи гражданското общество в процесите.

Представители на семейството на г-жа Лазарова изразиха облекчение от решението на Комитета, но подчертаха, че все още има дълъг път пред тях за постигане на пълно възстановяване и справедливост за жертвите на институциите.

Валидити и НИЕ призоваха българските власти да изпълнят препоръките на КПЧ и да осигурят подходяща грижа за лицата с увреждания. Те настояват за изменение на подхода на държавата и обществото към хората с увреждания, с цел предоставяне на достоен живот и зачитане на техните права.

Решението може да прочетете тук, резюме на български език може да намерите тук.