Комуникационните посредниици (intermediaries) са специалисти, които подпомагат комуникацията с уязвими групи лица, измежду които хора с увреждания, включително травма, деца, стари хора, др. В Англия те са регистрирани към съда и могат да се ползват по всяко време в хода на наказателното производство.