Сдружение “Независима експертна мрежа – НИЕ” остро осъжда дискриминационното насилие, извършено над Денислав, клипове от което бяха разпространени в интернет. Считаме, че извършеното над пострадалия представлява престъпление, мотивирано от омраза по признак “увреждане”. В същото време в българския Наказателен кодекс не е предвиден състав за престъпления от омраза, базирани  на увреждането на пострадалото лице. Тази законодателна празнота води до липса на  адекватна защита на хората с увреждания, станали жертва на подобни издевателства. Деянието към момента е квалифицирано като хулиганство, но това не отменя тревогата ни за това как празнините в закона ще рефлектират върху правосъдието и възстановяване на справедливостта. Отделно от липсата на състав в Наказателния кодекс, който да адресира прояви, в които водещ мотив е именно желанието да се уязви и нарани човек заради неговото различие и/или уязвимост, правосъдието ни страда от много други непълноти, свързани с достъпа до справедлив съдебен процес на хората с увреждания. Надяваме се, че широкото обществено отразяване на случая ще мотивира всички отговорни лица да приложат закона по най-добрия начин, показвайки зачитане на всички права на пострадалия и уважение към личността му. Призоваваме за публичност на резултатите от образуваните производства.

Като хора не можем да бъдем безразлични в подобна ситуация и да запазим мълчание. Като експерти, защитаващи човешките права на хората в неравностойно положение, ще следим случая и ще представим своите виждания по случая и развитието на образуваните вече производства.

Абсурдно е поведението на извършителите, но също толкова абсурдно е и толериращото насилието мълчание на лицата, управляващи търговския комплекс, в който се разиграва сцената и останали извън кадър и медиен шум.

В заключение, НИЕ искаме да припомним, че:

  • Всички на първо място сме хора/човешки същества!
  • Една от най-хубавите черти на човека е „различието“. Стереотипите са ограбващи и заробващи, нараняващи човешката уникалност.
  • Ние всички дължим уважение към човека, към всеки човек, такъв, какъвто е, а не към етикета, който стереотипа му поставя.  

Толерирането на насилието поражда още насилие. И ако затворим очите си за него, то не изчезва, а расте и обхваща обществото като раково образование, унижаващо и унищожаващо.

Да го видим, да го назовем и да го спрем е грижа на всеки един от нас, ежедневно.