С радост ви информираме, че организираме поредица от обучения за адвокати, които ще се проведат на 12 и 13 юни 2024 г. Темите на тези обучения ще обхванат достъпното правосъдие: ефективно участие, защита и работа с лица с интелектуални и/или психосоциални проблеми в досъдебни и съдебни производства: специфики при работата, поставяне на граници и представяне на фигурата на комуникационния посредник.

На 12 юни 2024 г. ще се проведе обучение водено от адв. Анета Генова и адв. Мария Кръстева. Към тях ще се присъедини и гост-говорител – експерт, обучен за комуникационен посредник в наказателни производства. Темите, които ще бъдат разгледани, включват задълженията, произтичащи от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ), осигуряването на процедурни улеснения за ефективно участие и защита на лица с интелектуални и/или психосоциални проблеми в досъдебни и съдебни производства, както и ролята и значението на комуникационния посредник в България.

Програмата може да видите тук.

На 13 юни 2024 г. ще се проведе второто обучение, фокусирано върху спецификите при работата и поставяне на граници. Обучители ще бъдат адв. Анета Генова и Венера Симеонова, психолог. Тук ще се разгледа работата с лица с интелектуални и/или психосоциални проблеми в досъдебни и съдебни производства, предизвикателствата в работата с такива лица, както и начините за поставяне на здравословни граници в професионалната практика. Внимание ще бъде отделено на разликите в поставянето на граници при работа с различни професионални роли.

Програмата може да видите тук.

Обученията ще се проведат онлайн чрез платформата ZOOM и ще започнат от 15:00 часа. Те предоставят възможност за адвокатите да се запознаят с важни аспекти на правосъдието и професионалната етика, както и да обменят опит и идеи с колеги и експерти в областта.

ЛИНК ЗА ДОСТЪП: https://us06web.zoom.us/j/86888707251 Meeting ID: 868 8870 7251

Очакваме вашето участие и активност в предстоящите обучения!