Много често си мислим какво може да направим, за да променим ситуацията, политиките, живота на хората с увреждания към по-добро, и до скоро не можехме да си представим, че ще имаме реална възможност да го направим. Сега ни се дава тази възможност и се надявам да се възползваме в максимална степен. За какво става въпрос?

Преди няколко седмици беше публикуван текст на Комитета по правата на хората с увреждания, наречен Проект на Насоки за деинституционализация, включително по време на извънредни случаи. Текстът на Насоките е предварителен и авторите се надяват да получат подкрепа от страна на хора с увреждания от целия свят (Насоките на английски). Срокът, в който трябва да се изпратят мненията е 30.06.2022 година. Вече имаме предварителен превод на текста (преведен текст на български на Насоките).

Предлагаме ви да се възползваме от тази възможност и да изразим мнението си. За хората с увреждания – колкото повече лични мнения, толкова по-добре. Имаме готовност да преведем всички ваши мнения, които очакваме да са в рамките на 2-3 страници. Ще е нужно време за превод, затова имаме молба да ни изпратите текстовете възможно най-скоро, но най-късно до 28.06.2021 г.

Какво си мислим, че е добре да съдържа един текст от всеки, който иска да изрази мнение, като не приемайте тези помощни въпроси за задължителни:

  • Много кратка информация за вас самите – може да има име, но не е задължително, възраст, увреждане, състояние или нужда от подкрепа. Ако не искате да посочите името, това не е проблем – спокойно може да запишете защо това е така;
  • Къде, с кого живеете сега и как бихте искали да живеете; какво бихте искали да се промени; от какво имате нужда;
  • Какви решения за собствения си живот може да вземате сами сега и какво бихте искали да се промени;
  • Всичко друго, което смятате за важно по отношение на достъпна среда, помощни средства, лична помощ, жилищна политика;
  • Няколко изречения, изразяващи впечатленията ви по предложеният проект на Насоките.

Ако имате въпроси, пишете ни на tanya.tsaneva26@gmail.com или nadia_deneva@hotmail.com. Надявам се всички да успеем да се възползваме максимално добре от тази невероятна възможност. 

Очакваме вашите мнения!