През февруари и март 2022 г., “Мрежа на независимите експерти – НИЕ” и Фондация “Кера” проведоха поредица от онлайн обучения.

Обученията бяха насочени към юристи, които имат интерес в областта на защитата на правата на хората с увреждания.

В рамките на обученията, бяха разгледани важни теми като:

  • Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: обвързваща правна сила и приложението и в правната ни система.
  • Актуално законодателство в областта на правата на хората с увреждания. Правни и житейски парадокси.
  • Правни и социални аспекти на правата на хората с увреждания. Как социалната и правната сфера “комуникират” помежду си.

Заедно с адвокатите се опитахме да въведем основни концепции, свързани с правата на хората с увреждания. По време на обучението, участниците имаха възможност да обсъдят казуси, с които се сблъскват в своята практика. От своя страна, те получиха мнението на експерти в областта на защитата на правата на хората с увреждания.

Обучението беше поверено на експерти, с дългогодишен опит в юридическата и социалната сфера – Анета Генова, Надежда Денева, Митко Николов и Мария Кръстева.

За бъдещи обучения, може да следите нашия сайт или социалните ни канали.