Управителният съвет на сдружение „Независима Експертна Мрежа – НИЕ“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 13.12.2023 г. от 14:00 часа в офиса на сдружението на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 20, ет. 2.

Подробности и дневен ред на събранието са описани подробно в самата покана.