Validity Foundation и Независима експертна мрежа – НИЕ организираха двудневно обучение по мониторинг в Луковит. То имаше за цел да се обучи екипът на НИЕ как се провежда мониторинг на институции от резидентен тип за хора с увреждания – включително групови домове и психиатрични болници в България. Обучението включваше множество аспекти на мониторинга, включително противоречията между нормативните актове на различните мониторингови органи и практически насоки за разпознаване на нарушения на правата на човека.

В рамките на обучението, организаторите предоставиха на участниците ценни ръководства за мониторинг на институции. Като част от обучението беше представен опитът на човек с увреждане от Унгария, който беше гост и разказа за опита си в институция и животът в общността. Това доведе до интересни дискусии. Допълнително беше представена информация как да се провеждат интервюта, как да се получи достъп до документи на ползватели на социални услуги, как да се запазва личната информация, какви са етичните въпроси за публикуване на информация и др.

Към обучението се присъединиха и хора с увреждания в ролята си на експерти от опит, за да споделят личните си преживявания в институциите и да подкрепят екипа по време на мониторинговите посещения със своите наблюдения и личен опит. Техните истории предоставиха ценен поглед върху живота в институциите, като добавиха множество детайли, които да бъдат от полза на всички. Екипът на Validity и НИЕ постигнаха по-добро разбиране за това какво е необходимо, за да се гарантират правата на хората с увреждания, които живеят в институциите от резидентен тип.

Като цяло, процесът по независим мониторинг на институции за хора с увреждания е задължителна част, която гарантира защитата на правата на хора с увреждания. Това изисква комбинация както от теоретични познания, така и практически умения. Чухме различни истории, посетихме над 10 институции, натрупахме впечатления и успяхме да съберем важна информация. Нашите изводи ще бъдат обобщени в доклад, който ще бъде публикуван през 2023 година.